Hvad?

Vi tilbyder børn og unge et godt og udfordrende friluftsliv der stiller krav og giver oplevelser der huskes. Vi tænder bål og laver snobrød; vi laver adventure racing; vi klatrer i høje træer og laver tovbaner; vi sejler i kano og kajak; vi vandrer og drager til fjelds; vi drager på sommerekspeditioner i Danmark og i verden; vi bygger tårne og snedige redskaber; vi arbejder med kort, kompas, GPS og Internet.

Hvor?

Vi holder til på Hindemosen, der ligger i Skibhus- og Risingekvarteret ca. 3 km nordøst for Odense centrum. På Hindemosen råder vi over 16.000 m2 med eng, mose, skov, frugtplantage, rådyr og fasaner og har Sandhusskoven som vores nærmeste nabo. 

Hvad koster det?

Spejdere i Stjernegruppen betaler 1800 kroner per år. Dog betaler klanspejdere kun 900 kroner per år og familiespejdere kun 900 kroner per familie per år. Hvilende medlemmer betaler 240 kroner pr år. Forældremedlemmer betaler 240 kroner per år. Derudover kommer betaling for deltagelse i ture og arrangementer. 

Nye medlemmer (dog ikke familiespejdere) betaler 250 kroner i indmeldelsesgebyr, som dækker en indmeldelsespakke, der bl.a. består af spejdertørklæde, spejder T-shirt, mærker, informationsmateriale og rabatkort til spejdersport.

Ledere betaler det lovpligtige kontinent på 75 kroner per år.

Stjernegruppens bankforbindelse er Danske Bank.
Registrerings- og kontonummer er: 9570 0011956211

Tilmelding:

Tilmeld dig som spejder