Information

Tid, fra:
31 mar 2020 Kl: 19 30 
Tid, til:
31 mar 2020 Kl: 21 30 
Sted:

Hindemosen

Sandhusvej 72

5000 Odense C

 
Pris / Betaling:

Fri adgang

 
Tilmelding:

Ingen tilmelding er nødvendig

 
For:

Beskrivelse

VISION 2030 Inspirationsaften

Stjernegruppen  har altid arbejdet med visionsplaner. VISION 2020 udløber i år. Nu kan du få indflydelse på hvad, der skal stå i den næste VISION 2030.

Vision 2030 skal indeholde alt det, som bestyrelse, ledere, spejdere og forældre i Stjernegruppen er enige om, at vi skal stræbe efter at opnå de næste 10 år. Vision 2030 vedtages på Stjernegruppens generalforsamling i foråret 2021.

For at gøre os klogere inviterer Stjernegruppen dig og alle andre til at deltage i en række inspirationsaftener i de første halvår af 2020, hvor vi har bedt personer med slagkraft, hvad moderne familier betyder for hvad børn gør i dag, hvad et moderne ungdomsliv betyder for dagen foreningsliv, og hvad  succesrige foreninger gør for at blive succesrige. Kom og lyt med. Kom og bliv inspireret. 

Vi har lært, at store grupper er stærke og kan mere, men også at store grupper kræver god organisering, god kommunikation og et godt indre liv. Er vi gode nok? Og hvor gode vil vi være?

Stjernegruppen får besøg af Eva Ravn Nielsen fra Ballerup Gruppe og Mads Løkke Rasmussen fra Bagsværd Gruppe. Eva og Mads har erfaringer med at blive en stor gruppe som Stjernegruppen fortæller om sejre og udfordringer i en historie der kan minde om Stjernegruppen. Lad os lære af de bedste!

Stjernegruppen får også besøg af Jakob Kramer fra Svendborg Gymnastikforening, der har erfaring med at udvikle store og stærke gymnastikforeninger indenfor DGI. Hvad gør de der ligner det vi gør ? Hvad gør de der er anderledes end hos os?

 

 Eva Ravn Nielsen Ballerup Gruppe

 Jacob Kramer Svendborg Gymnastikforening

Mads Løkke Rasmussen Bagsværdspejderne

 

 

Claus Kastberg, Leder
Telefon: 2253 1310
claus.kastberg@stjernespejder.dk

Se øvrige arrangementer