Information

Tid, fra:
23 apr 2020 Kl: 19 00 
Tid, til:
23 apr 2020 Kl: 19 45 
Sted:

Internet Se seperat invitation per mail

 
Pris / Betaling:

Koster ingen ting

 
Tilmelding:

Ikke nødvendig

 
For:

Beskrivelse

Den aften hvor man lover at holde spejderloven

Claus Kastberg, Gruppeledelse
Telefon: 2253 1310
claus.kastberg@stjernespejder.dk

Se øvrige arrangementer