Stjernegruppens plan for fremtiden

Stjernegruppen vedtog i foråret 2012 en ny visionsplan for gruppens arbejde frem mod 2020.

Den afløser gruppens hidtidige Vision 2010.

Vision 2020 beskriver Stjernegruppen på denne måde:

Vi er altid ude

Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden.

Vi præsterer

Vi udfordrer børn og unge til at præstere og gøre sig umage, selvstændigt og sammen med andre.

Vi blander os

Vi gør en markant forskel i det lokalsamfund, som vi er en del af.

Vi er sammen

Vi er frivillige med et stærkt fællesskab, der også forstår at arbejde målrettet og effektivt.

Målet er i 2020 at gøre Stjernegruppen til:

et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.er kendt for sine resultater med at lære børn og unge at tage ansvar og gøre sig umage.har rykket grænserne for spejdergruppers størrelse, organisering og gennemslagskraft

Konkret skal Stjernegruppen i 2020 opnå: 
  • Vi har etableret Hindemosen som et landskendt spejder- og friluftscenter. Vi tager imod alle de børn og unge, der ønsker at dyrke spejder- og friluftsliv sammen med os. 
  • Vi samarbejder med lokale skoler om brug af udeskoler i undervisningen. 
  • Vi samarbejder om at lave attraktive friluftsevents, der er åbne for alle. 
  • Vi har en stabil og ressourcestærk ledelse med lønnede medarbejdere.
  • Hver vinter udarbejder bestyrelsen i Stjernegruppen på grundlag af Vision 2020 en handlingsplan for det kommende år og evaluerer samtidig i hvilket omfang handlingsplanen for det foregående år er opfyldt. 

 

Vision 2020 afløser Vision 2010, der blev vedtaget i 2006.