Handlekraftig forening med stærk lokal opbakning

Stjernegruppen er en frivillig sammenslutning af børn, unge og gamle med interesse for spejder- og friluftsliv.

Stjernegruppen er organiseret som en traditionel forening med grupperåd (generalforsamling), bestyrelse og diverse udvalg til at sørge for driften af foreningen og en ledergruppe med ansvar for det daglige spejderarbejde. Der arbejdes med planer om en ansat koordinator til ledergruppen som nævnt i Vision 2020. for at håndtere den vækst vi ser i øjeblikket.

Grupperådet
Grupperådet (generalforsamlingen) er Stjernegruppens øverste myndighed. Grupperådet afholdes hvert år i februar/marts. Alle forældre samt spejdere over 15 år har stemmeret. På grupperådet fremlægger bestyrelsen regnskaber mv. for Stjernegruppen og der afholdes valg til bestyrelsen. Dokumenter fra grupperådet kan findes her

Bestyrelsen 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Stjernegruppens aktiviteter, ejendomme og økonomi og har det praktiske ansvar for væsentlige aktiviteter som Sct. Hans fest og juletræssalg. Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf fire er forældre, tre er ledere og tre er spejdere. Formanden er altid forælder. 

Formand i Stjernegruppen er Ole Strøm.

Kasserer i Stjernegruppen er John Reib, og vi har konto i Danske Bank,  Regnr. 9570 Konto 0011956211.

Gruppens MobilePay nummer er 29491.

Gruppens cvr.nr. er 32389988.

Ledergruppen
De frivillige ledere i Stjernegruppen udgør ledergruppen, som er ansvarlig for alle Stjernegruppens spejderaktiviteter. 

Ledergruppen mødes 4-6 gange om året for at beslutte, koordinere samt forbedre det daglige arbejde. 

Gruppelederen er Stjernegruppens 'sportschef' og har det overordnede ansvar for ledergruppens handlinger og beslutninger. Gruppelederen vælges af alle ledere i Stjernegruppen. 

Gruppeleder i Stjernegruppen er Claus Kastberg Nielsen.

___________________________________________________________________________________

Stjernegruppen er sammen med de andre blå spejdergrupper i Odense-området en del af Kong Knud Division. I divisionen afholdes flere fælles arrangementer både for de enkelte grene og for alle spejdere. Læs mere on Kong Knud Division her

__________________________________________________________________________________

Stjernegruppen er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Læs mere on Det Danske Spejderkorps her