Stjernegruppen er en del af Det Danske Spejderkorps (Blå spejder)

Grundideen i Stjernegruppens aktiviteter er at lære børn og unge at påtage sig et personligt ansvar gennem aktivt og udfordrende friluftsliv.

Vi lærer børn og unge at påtage sig ansvar over for sig selv. Det vil sige at gøre sig umage med at udnytte egne evner og at glædes ved at øve sig og blive bedre. 

Vi lærer børn og unge at påtage sig ansvar over sine kammerater. Det vil sige at kunne udfordre hinanden i et samarbejde om at løse konkrete opgaver og respektere de spilleregler der er nødvendige for at nå et godt resultat.

Vi lærer børn og unge at påtage sig ansvar i samfundet. Det vil sige  ved at være behjælpelig med at løse opgaver for venner, for familien, i skolen eller i lokalsamfundet.

-------------------------

Spejderbevægelsen er bygget op omkring en række grundprincipper, som afspejler sig i vores daglige spejderarbejde. 

Et vigtigt princip er learning by doing. Det vil sige at vi tilstræber at lade børn og unge mennesker gøre deres egne erfaringer og derigennem udvikle sig. 

Et andet vigtigt princip er patruljeliv. Det vil sige at vi i det daglige spejderarbejde lader børnene og de unge mennesker arbejde i patruljer. Derved udnytter vi den dynamik, der kan opstår, når man arbejder sammen i teams. 

Endeligt lader vi i en tidlig alder børn lede børn. Det vil sige at det er børn - ikke voksne - der leder arbejdet i patruljerne og derigennem udvikler deres ansvarlighed, respekt og forståelse for deres jævnaldrende.

I alle tilfælde er spejderarbejdet støttet af og vejledt af voksne og erfarne ledere.