Stjernegruppens plan for fremtiden

Stjernegruppen vedtog i foråret 2012 en ny visionsplan for gruppens arbejde frem mod 2020. Den afløser gruppens hidtidige Vision 2010.

Vision 2020 beskriver Stjernegruppen på denne måde: 

Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden.

Vi udfordrer børn og unge til at præstere og gøre sig umage, selvstændigt og sammen med andre.

Vi gør en markant forskel i det lokalsamfund, som vi er en del af.

 

Målet er i 2020 at gøre Stjernegruppen til: 

  • et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv. 
  • at være kendt for sine resultater med at lære børn og unge at tage ansvar og gøre sig umage. 
  • at rykke grænserne for spejdergruppers størrelse, organisering og gennemslagskraft.
  
Konkret skal Stjernegruppen i 2020 opnå: 
  • Vi har etableret Hindemosen som et landskendt spejder- og friluftscenter. Vi tager imod alle de børn og unge, der ønsker at dyrke spejder- og friluftsliv sammen med os. 
  • Vi samarbejder med lokale skoler om brug af udeskoler i undervisningen. 
  • Vi samarbejder om at lave attraktive friluftsevents, der er åbne for alle. 
  • Vi har en stabil og ressourcestærk ledelse med lønnede medarbejdere.
  • Hver vinter udarbejder bestyrelsen i Stjernegruppen på grundlag af Vision 2020 en handlingsplan for det kommende år og evaluerer samtidig i hvilket omfang handlingsplanen for det foregående år er opfyldt.

 

Vision 2020 afløser Vision 2010, der blev vedtaget i 2006.

Se hele visionen her